Grafiek; afdrukken en prints van rubbings, etsen, lino's, materiaaldruk, schetsen, foto's en inspiratiemateriaal Voor info: 06 50989756
Grafiek; afdrukken en prints van rubbings, etsen, lino's, materiaaldruk, schetsen, foto's en inspiratiemateriaal Voor info: 06 50989756

Exposeren in New York/exposition in New York City

Nu ik dan voor het eerst van mijn leven naar New York ga, wil ik ook graag iets achterlaten in die immense, bijzondere stad.
Het plan is als volgt:
Ik heb stapels rubbings op kassabonnetjes.

Enerzijds omdat je altijd overal bonnetjes krijgt en ik gewapend met een een piepklein potloodje dus overal kan rubben. Anderzijds is het papier van de kassabon dun en hard, ideaal om op te rubben. Er ontstaan daardoor interessante beelden.

Het zijn er achtenzestig in totaal. Ik heb ze voorzien van een stempel met mijn url, gefixeerd met haarlak, ingescand en genummerd. Ik ga ze op verschillende plekken in New York ophangen.
Klein en onopvallend.

Zo maak ik van de stad zelf een galerie kan ik zeggen dat ik in New York heb gehangen.
Misschien neemt iemand er een mee, misschien verregenen ze, misschien waaien ze door de straten en verdwijnen ze in het riool. Hoe dan ook, ze blijven daar. Ik neem ze niet mee terug naar huis.
Ik maak er een foto van en plaats een foto (of een uitsnede ervan) op instagram met het volgnummer en de volgende hashtags: #2019050101 #2019050102 etc #guerillaart #nyc #newyorkcity #rubbing #rubbingsforfree #abstract #graphite #graphiteart #recycleart #inekevanengelen.nl #interventioninpublicspace #hopesomeonetakesit
En ik geef de locatie aan.
En zo zorg ik dat ik in New York hang. Mijn eigen expositie georganiseerd in New York!
Wie ze mooi vindt mag ze meenemen.

Rubbing #2019050156
#20190501.01#2019050101 #guerillaart #nyc #newyorkcity #rubbing #rubbingsforfree #abstract #graphite #graphiteart #recycleart #inekevanengelen.nl #interventioninpublicspace #hopesomeonetakesit

Wie ze wil zien kan komen kijken.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Now that I am in New York for the first time in my life, I also want to leave something behind in that immense, special city.

This is my plan:
I have piles of rubbings on receipts.
On one hand because you always get receipts everywhere and armed with a tiny pencil so I can rub anywhere. On the other hand, the receipt paper is thin and hard and ideal to rub on. This creates interesting images.

There are sixty-eight in total.

I have stamped them with my url, fixed with hair spray, scanned and numbered. I’m going to hang them in different places in New York.
Small and unobtrusive.

This is how I turn the city into a gallery, and I can say that I hung in New York.
Maybe someone takes one with them, maybe the rain will wash them away, maybe they are blown through the streets by the wind and disappear into the sewer. Anyway, they stay there. I don’t take them back home.

I take a photo of it and place a photo (or a cross-section of it) on instagram with the sequence number and the following hashtags: #2019050101 #2019050102 etc #guerillaart #nyc #newyorkcity #rubbing #rubbingsforfree #abstract #graphite #graphiteart #recycleart #inekevanengelen.nl #interventioninpublicspace #hopesomeonetakesit

And I indicate the location.

I’m in New York! Whoever wants to see them can come and see.
Whoever likes them can take them with them.

Everyone is cordially invited!